Home > Hormonen & neurotransmitters > Oestrogeen > Oestrogeen, progesteron en de invloed van kunstlicht en koolhydraten
Berichten RSS
toevoegen aan favorieten
supplementen advies bij deze publicatie
Print publicatie
Oestrogeen, progesteron en de invloed van kunstlicht en koolhydraten
vrijdag 12 juni 2009 om 10:47 door Sofie

oestrogeen-progesteronEen verstoorde balans tussen cortisol, progesteron, oestrogeen en insuline ligt aan de basis van veel vrouwenklachten. Oorzaken van deze verstoring zijn met name kunstlicht en het eten van te veel koolhydraten. In dit artikel kijken we in het bijzonder naar de balans tussen oestrogeen en progesteron in relatie met cortisol (stress) en het ritme van de natuur.

Hormoon ontregeling oorzaak veel vrouwenklachten

De meeste specifieke vrouwenklachten, in zowel de vruchtbare als de niet-vruchtbare periode, hebben een zeer duidelijke relatie met de hormonen oestrogeen, progesteron, cortisol en insuline. Het handhaven van de balans tussen deze vier hormonen kan veel vrouwenklachten buiten de deur houden.

Onderverdeling vrouwenklachten
- P.M.S. (pre-menstrueel syndroom)
- Menstruatieklachten
- P.C.O.S.
- Endometriose
- Menopauzeklachten
- Auto-immuunziekten
- Osteoporose
- Hart- en vaatziekten
- Borst- en eierstokkanker

Hormonen en het ritme van de natuur

Het ritme van de natuur in combinatie met ons DNA bepalen hoe onze hormoon balans behoort te functioneren. Duidelijk is dat het gedrag van onze verre-verre voorouders in onze genen is terug te vinden. Daarmee is de optimale hormoonhuishouding bepaald. Deze huishouding hangt sterk samen met het natuurlijke dag-nacht ritme en de invloed van de seizoenen.

Sinds de invoering van het kunstlicht, pas zo’n 125 jaar geleden, kunnen wij als mensen het ritme van licht en donker beïnvloeden. Daarmee verstoren we echter direct het normale hormonale ritme zoals dat in onze genen is vastgelegd. Deze verstoring is een belangrijke oorzaak voor de in deze publicatie besproken onbalans in onze hormoonhuishouding. Meer over de invloed van kunstlicht is te vinden in specifieke artikelen op deze website.

Onze verre-verre voorouders konden alleen in de zomer veel koolhydraten eten omdat er dan fruit en knollen waren (er was toen nog een landbouw!). Door het natuurlijke aantal uren licht in de winter te vergroten met kunstlicht krijgt het lichaam het idee dat het permanent zomer is. Een drang naar koolhydraten in de zomer is genetisch bepaald omdat onze verre voorouders dan juist vet moesten opslaan om de schaarste in de winter te overleven. Kunstlicht in de winter leidt tot een zomergevoel in het hoofd, waardoor ook in de winter meer koolhydraten worden ingenomen en zo meer insuline aangemaakt. Meer insuline betekent meer cortisol, meer oestrogeen, minder progesteron en minder SHBG. Een hoog insuline niveau zorgt bovendien voor de aanmaak van oestrogeen receptoren op de cellen. Zo krijgt oestrogeen door kunstlicht (vooral in de winter) een voorsprong op progesteron. Dit leidt op den duur tot vrouwenklachten.

oestrogeen-progesteronHormonale ritmes van de natuur

1. Dag-nacht ritme:
00.00 – 04.00u: Grootste gedeelte groeihormoonafgifte
06.00 – 08.00u: Hoogste cortisolniveau van de dag, verhoging lichaamstemperatuur
09.00 – 12.00u: Insuline gevoeligheid hoog
20.00 – 24.00u: Verhoging melatonine, daling cortisol, vermindering lichaamstemperatuur
Supplementen advies of Persoonlijk advies

2. Maan(d)ritme (sekshormonen):
Dag 1 – 14: Oestrogeen hoog met een piek rond dag 12 met daarna een sterke daling naar dag 14.
Progesteron is laag en gaat zeer langzaam omhoog rond dag 8 naar dag 14.

Dag 15 – 28: Na ovulatie rond dag 14 sterke stijging progesteron met een piek rond dag 21.
Oestrogeen gaat weer lichtjes omhoog na ovulatie.
Beide hormonen vallen sterk naar beneden van dag 22 naar dag 28.

3. Jaarritme:
zomer:
- insuline hoog
- melatonine laag
- oestrogeen-progesteron receptoren hoog

winter:
- insuline laag
- melatonine hoog
- oestrogeen-progesteron receptoren laag.(Insuline hoog betekent niet insulineresistentie)

Oestrogeen en progesteron: de ruggengraat van ons hormoon netwerk

In ons lichaam zijn hormonen de afgevaardigden van de natuur. Hormonen trachten onze gezondheidsbalans (homeostase) te handhaven. Geen enkel hormoon functioneert zonder de hulp van andere hormonen. Ze werken zeer nauw samen in het zogenoemde hormoonnetwerk. Voor vrouwen is de balans van de hormonen oestrogeen en progesteron uitermate belangrijk bij het handhaven van een goede gezondheid, op zowel jongere als oudere leeftijd. Samen met insuline (voeding) en cortisol (stress) vormen oestrogeen en progesteron de ruggengraat van het hormonen netwerk.

Andere hormonen die een rol in het netwerk spelen zijn : melatonine, testosteron, DHEA, schildklierhormonen, groeihormoon, adrenaline, dopamine, serotonine en eicosanoïden.

Belangrijke factoren bij het in stand houden van een goede balans zijn:
- Het ritme van zon en maan (licht en cyclus)
- Het vrij zijn van overmatige en oxidatieve stress
- Goede en volwaardige voeding
- De hoeveelheid voeding
- Het klimaat
- Voldoende slaap en beweging
- De genen van onze voorouders

Oestrogeen zorgt voor groei van de cellen, progesteron verfijnt en stabiliseert deze groei. Progesteron speelt een belangrijke rol bij het reguleren van de genen in de cellen. Hiermee wordt het groeien, differentiëren en afsterven (apoptosis) van de cellen geregeld. Een tumor bijvoorbeeld is niet een te sterke groei van één of andere cel, maar het niet tijdig afsterven (apoptosis) van cellen. De placenta bijvoorbeeld heeft alle elementen in zich om uit te groeien tot een kwaadaardige tumor; door progesteron komt dit echter niet zo ver.

Zo zien we dat een zwangerschap op zeer jonge leeftijd een bescherming biedt tegen o.a. borstkanker doordat progesteron het gen P53 aanzet tot apoptose. Onderzoek laat zien dat kinderen krijgen voor 20e jarige leeftijd de beste bescherming is tegen verschillende vormen van kanker, in het bijzonder borstkanker. Ook tussen 20 en 28 jarige leeftijd is er nog een bescherming. Een vrouw die haar eerste kind op 35 jarige leeftijd krijgt heeft drie maal zoveel kans op borstkanker dan een vrouw die haar eerste kind krijgt op 18-jarige leeftijd. Het aantal kinderen (meer is beter), de leeftijd waarop de moeder haar kinderen krijgt (bij voorkeur beneden de 20), het aantal maanden dat borstvoeding wordt gegeven (langer is beter) en als vrouw zelf borstvoeding hebben gehad (wenselijk) geven de beste bescherming tegen borstkanker en eierstokkanker. Anno 1700 schreef een zekere Bernardina Ramazzine overigens al dat er bijna geen klooster in Italië was waar geen borstkanker onder de nonnen voorkwam.

Oestrogeen

Laten we eerst het misverstand uit de weg ruimen dat oestrogeen één specifiek hormoon is. Oestrogeen is de naam voor een grote groep stoffen met oestrogeenachtige werking. Daar toe behoren: menselijk oestrogeen, dierlijk oestrogeen, synthetisch oestrogeen (niet in de natuur voorkomend), xeno-oestrogeen (milieu oestrogenen, meestal toxines) en plantaardige oestrogeen.

Wat de mens betreft zijn er drie soorten oestrogeen: oestradiol, oestron en oestriol. Oestradiol is veruit het belangrijkste oestrogeen. Oestron is een bijproduct van oestradiol. Oestriol is óók een afvalproduct van oestradiol, maar wordt eigenlijk alleen in grote hoeveelheden geproduceerd in de laatste drie maanden van de zwangerschap. De productie vindt niet door de moeder plaats maar door de bijnieren van de baby.

De oestrogeen productie heeft in de eerste helft van de cyclus van de vrouw plaats. De cycluslengte van de meeste vrouwen bevindt zich tussen 24 en 32 dagen met een ideale lengte rond 28 dagen. Rond 20% van de vrouwen heeft een zeer onregelmatige cyclus.

In de eerste 14 dagen van de cyclus is het oestrogeen niveau het hoogst (het hoogste niveau is rond de 11e dag).
Dan vindt de opbouw van het baarmoederslijmvlies plaats. Na de ovulatie, rond de 14e dag worden nog kleine hoeveelheden door het ‘gele lichaam’ geproduceerd. Oestrogenen worden ook in het vetweefsel aangemaakt. Daarin bevindt zich het enzym aromatose dat testosteron omzet in oestrogeen.

Om de eerste menstruatie te laten beginnen is een bepaalde hoeveelheid vetweefsel nodig. Omdat deze hoeveelheid vetweefsel door ons huidige voedingspatroon eerder wordt bereikt zien we dat de start van de menstruatie tegenwoordig vaak rond het 12e jaar ligt. Ruim 60 jaar geleden lag dit nog rond het 15e levensjaar.

Ná de menopauze wordt bij de vrouw het vetweefsel de belangrijkste bron van oestrogeenproductie. In tegenstelling tot het dalende, lage niveau van oestrogeen en progesteron ná de menopauze, daalt het testosteron niveau veel minder hard. Dit testosteron kan in het vetweefsel ook omgezet kan worden naar oestrogeen.

Een teveel aan vetweefsel (overgewicht) en dus een grotere oestrogeenproductie kan mede leiden tot een onbalans met progesteron.

Mogelijke klachten van laag oestrogeen zijn:
- vaginale droogheid
- nachtzweten
- opvliegers- geheugenproblemen
- urineweginfecties en blaasontstekingen
- depressie
- stemmingswisselingen

Progesteron

Bij de vrouw vindt de productie van progesteron voornamelijk plaats in de eierstokken en dan in het bijzonder na de ovulatie wanneer het corpus luteum (gele lichaam) grote hoeveelheden progesteron produceert. Ook wordt progesteron in kleinere hoeveelheden geproduceerd in de bijnier en in de ‘schwann cellen’ (om myeline, dat de zenuw omhult, te produceren).

Vanaf 35-jarige leeftijd kan de productie van progesteron achteruit gaan omdat er regelmatig anovulatoire periodes ontstaan. Vanaf 40 jaar gaat de productie sneller achteruit. In de perimenopauze hebben veel vrouwen een tekort aan progesteron (oestrogeen dominantie). We kunnen stellen dat de menopauze begint op het moment dat er geen progesteron meer wordt geproduceerd in de eierstokken. Dit is meestal enkele jaren voordat de menstruatie definitief stopt. Het lichaam kan overigens nooit een teveel aan progesteron produceren.

Mogelijke klachten door progesterontekort (zie ook oestrogeendominantie):
(Een menstruatie korter dan 4 dagen duidt vaak op een progesteron tekort.)

- Angst
- P.M.S.
- Vroege miskraam
- Pijnlijke borsten
- Onverklaarbare gewichtstoename
- Vertraagde schildklier
- Onvruchtbaarheid
- Cyclische hoofdpijnen

Transport van oestrogeen en progesteron in het lichaam

Oestrogeen en progesteron worden evenals cortisol en testosteron in het waterige bloed vervoerd, gebonden aan proteïnen: de zogenoemde lipoproteïnen. Oestrogeen is voornamelijk gebonden aan Sex Hormone Binding Gloculin (SHBG) terwijl progesteron vooral gebonden is aan Cortisol Binding Globulin (CBG). Een heel klein gedeelte van het oestrogeen en progesteron is “vrij”, dus niet gebonden (tot 10%). Alleen “vrije” hormonen kunnen door het lichaam gebruikt worden.

Het meten van oestrogeen- en progesteronwaarden in het serumbloed is minder betrouwbaar omdat de “vrije”vorm niet wordt gemeten. Aangezien de “vrije” hormonen wel oplossen in speeksel, is een meting in speeksel wel relevant.

Naast oestrogeen bindt SHBG óók testosteron. CBG bindt naast progesteron ook cortisol. SHBG en CBG worden in de lever geproduceerd zodat een goed functionerende lever hiervoor zeer belangrijk is. Het SHBG niveau is zeer sterk gebonden aan het gewicht en het insulineniveau van de betrokken persoon. Overgewicht en insulineresisitentie verminderen het SHBG zeer sterk. De consequentie hiervan is dat er meer “vrij oestradiol” beschikbaar is voor de weefsels waardoor de kans op oestrogeen-dominantie toeneemt. Corticosteroïden, progestins, groeihormoon, androgenen en een laag niveau aan schildklierhormonen verlagen ook het SHBG niveau.

Oestrogeen-dominantie:

De term oestrogeen-dominantie werd voor het eerst gebruikt door Dr. Lee. Hij geeft hiermee aan dat een vrouw teveel, normaal of zelfs laag oestrogeen kan hebben, maar dat als er geen of te weinig progesteron is, de oestrogeen-progesteron ratio in al die gevallen uit balans is. Het geeft dus niet de hoeveelheid oestrogeen aan maar de balans tussen oestrogeen en progesteron.

Oestrogeen-dominantie bij vrouwen is een zeer veel voorkomende hormonale disbalans, o.a. veroorzaakt door een anovulatoire cyclus. Hierdoor kan er onvoldoende progesteron gevormd worden.

Andere oorzaken van oestrogeenverhoging kunnen zijn:
- Verhoogde aromatisatie; omzetting in vetweefsel van testosteron naar oestrogeen (overgewicht, leverziekte)
- Verminderd SHBG niveau, leidend tot meer vrij oestrogeen.
- Verhoogde androgenenproductie, de voorstof van oestrogeen (stress, leverziekte, endocriene tumoren)
- Verhoogde eierstokproductie van oestrogeen (b.v.eierstokkanker)

Oestrogeen dominantie kan ook de werking van de schildklier tegengaan. Dit kan leiden tot een te langzaam werkende schildklier en het creëren van tekorten aan magnesium zink en de B-vitamines.

Oestrogeen-dominantie klachten zijn voornamelijk dezelfde als bij een progesteron tekort.
- Depressie met angst en irritatie
- P.M.S.
- Auto immuun ziektes zoals Lupus, Hashimoto thyroiditis en Sjörgens syndroom.
- Gevoelige en opgezette borsten
- Cystes in de borsten
- Teveel koper
- Zink tekort
- Overgewicht
- Vermoeidheid
- Stemmingwisselingen
- Magnesiumtekort
- Verminderde werking vit. B6
- Verhoogde aldosteron afgifte (vocht vasthouden)
- Slapeloosheid
- Verhoogd risico miskraam
- Hormonale balans

Duidelijk is dat de balans tussen insuline, cortisol, oestrogeen en progesteron een belangrijke rol speelt om een scala aan vrouwenklachten onder controle te krijgen of te houden. Als deze controle in de vruchtbare periode aanwezig is betekent dit vaak dat er in en na de menopauze minder kans op klachten is.

Natuurlijke hulp om de hormoonbalans te herstellen

Het is zeer zinvol te proberen met planten en kruiden een oestrogeen-progesteron balans te bewerkstelligen in het menselijk lichaam. Planten en kruiden zijn namelijk pharmacologisch en fysiologisch vergelijkbaar met de mens op moleculair niveau en in termen van hun reactie op milieu en omgeving. Planten assimileren informatie, en reageren daarop met een complexe serie van moleculaire reacties zoals ook mensen dat ook doen.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +61 (from 111 votes)
pixelstats trackingpixel
Be Sociable, Share!
Tags: , , ,
Ja, mailt u mij eenmalig een voedings- en supplementenadvies bij de publicatie:
Oestrogeen, progesteron en de invloed van kunstlicht en koolhydraten


Vul hier uw e-mail adres en u ontvangt binnen enkele seconden een advies in uw mailbox.

Zowel reacties schrijven als pingen is momenteel niet mogelijk.
21 reacties op “Oestrogeen, progesteron en de invloed van kunstlicht en koolhydraten”
 1. anoniem zegt:

  Graag zou ik van u willen weten welke voedingssupplementen voor mij van toepassing zijn bij PMS klachten. Mijn dokter schrijft cerazette anticonceptiepil voor, maar ben geen voorstander van medicijnen e.d. Heb last van stemmingswisselingen, vermoeidheid, agressie, stress, vergeetachtigheid, piekeren en met name rond de ovulatie en voor de menstuatie m.a.w. PMS klachten. Heb overigens vaak last van blaasontsteking en vaginale schimmels en heb daardoor veel antibiotica moeten slikken waar weer veel allergische reacties uit voort kwamen zoals galbulten
  Ik hoop dat u mijn bericht in vertrouwen zult behandelen.

 2. Sofie zegt:

  Ik heb u in een email gestuurd met ons advies, omdat u graag vertrouwelijk geadviseerd wilt worden. Onze adviezen kunnen ook kosteloos op de site worden aangevraagd, vul dan uw email adres in bij Voedingssupplementen bij deze publicatie (in uw geval Candida/vaginale schimmel en Oestrogeen en progesteron). U ontvangt dan ons advies in uw mail. Ik heb uw naam vanwege uw verzoek niet onder uw bericht geplaatst.

 3. Lucia zegt:

  Ik ben 43 jaar en heb al ongeveer 5 jaar een menstuatiecyclus van gemiddeld 23 dagen tot 27,28 dagen. Daarvoor altijd gelijkmatig. De laatste anderhalve maand krijg ik na ongeveer 16 dagen een bloeding, hieraan voorafgaand ook de spierpijen, verschillende stemmingen, slecht slapen enz.
  Klopt het dat mijn progesteron aan het afnemen is? Betekent dit ook dat ik dan geen eisprong heb ?
  Heeft het zin om progesteron aan te vullen om dit te voorkomen? Nu heb ik veel klachten, een week goed , een week klachten. Dit gaat ten koste van veel.
  Ik weet dat er sowieso een kleine kans is op een zwangerschap, maar is die kans nu helemaal uitgesloten ?

 4. Sofie zegt:

  U kunt er zeker vanuit gaan dat progesteron aan het afnemen is. De hoeveelheid progesteron is afhankelijk van de eisprong en niet andersom. Het is niet met zekerheid te zeggen dat u geen eisprongen meer heeft, maar wel dat ze veel minder frequent zijn. Wij raden ter regulatie van vrouwenklachten (ook na de overgang) het supplement Moondance aan. U kunt uitgebreide informatie over dit kruidensupplement aanvragen bij dit artikel. Ook zou ik de kans op zwangerschap niet 100% uitsluiten.

 5. Cor zegt:

  Ik probeer met mijn e-mail de supplementen aan te vragen, maar de button werkt niet. Kunt u mij ze alsnog sturen.

  Hartelijk dank,

  Cor

 6. Sofie zegt:

  Dank u wel voor uw belangstelling voor de supplementen die vrouwenklachten natuurlijk bestrijden. U zult zich een stuk beter voelen als uw klachten door hormonale disbalans verminderd zijn. Veel vrouwen behandelen deze klachten liever op een natuurlijke manier.
  Wij raden u aan om als basis voor een hormonale balans het kruiden supplement Moondance te gebruiken. Dit supplement heet Moondance omdat een goede menstruatiecyclus in de pas loopt met de maan die in 28 dagen om de aarde draait. Lees ook onze publicatie over menstruatieklachten en maanlicht. Een goede menstruatiecyclus is de basis van vrouwengezondheid.
  U slikt Moondance om op natuurlijke wijze uw hormonen te reguleren. Het supplement Moondance heeft 2 verschillende capsules in 2 verschillende potjes. Zo slikt u op het juiste moment in de menstruatiecyclus de kruiden die daar bij passen. Moondance 1 slikt u de eerste 14 dagen, 2 x daags 1 capsule, tellend op dag 1 van de menstruatie. Dan slikt u 14 dagen 2 x 1 capsule Moondance 2. Als uw menstruatiecyclus korter dan 28 dagen is zorgt u ervoor dat u in ieder geval de laatste 14 dagen Moondance 2 slikt. Dit helpt bij PMS klachten later in de cyclus en zorgt dat vooral progesteron voldoende aanwezig is.
  Als u de klachten van progesteron tekort of oestrogeen dominantie uit de publicatie herkent raden wij u aan om extra B vitaminen, extra zink en extra magnesium te slikken. Dosering vitamine B complex 1 tablet per dag, dosering zink 1 tablet per dag en dosering magnesium 2 x daags 1 capsule.
  Bovengenoemde supplementen zijn verkrijgbaar via http://www.ortholon.com

 7. Marianne zegt:

  Hallo,

  Ik vraag me af welk effect een hoog progesteron (0.8 ipv 0.4) in het bloed in de menopauze voor gevolgen heeft. Kan iemand mij daar iets meer over vertellen?

  hartelijke groeten

  Marianne

 8. Sofie zegt:

  Welke eenheid is bij deze test gebruikt? Als het gaat om nmol/l lijkt 0.8 een normale waarde van progesteron in de menopauze. Als er een andere eenheid gebruikt is die op een verhoogd niveau van progesteron zou duiden is de vraag of u verder klachten heeft.

 9. Saskia van Mieghem zegt:

  Hallo,

  Ik schijn nogal te reageren op progestron, zelfs de aanmaak hiervan in mijn eigen lichaam. Na de eisprong komen de “menstruatieklachten”, deze duren t/m de menstruatie. Is hier iets aan te doen?

 10. Ans zegt:

  Hallo, zou ook graag meer informatie willen omtrent de supplementen, mijn button hier werkt ook niet!
  groetjes
  Ans

 11. cathy zegt:

  Ben een vrouw van 51 en al een tijd last van onregelmatige menstruaties maar ook de ziekte van Hashimoto en al 30 jaar last van PDS. Voor al mijn darmen heb ik het laatste jaar steed meer last van vnl ‘snachts door uren lucht in mijn darmen wat behoorlijk opspeelt en mij uit mijn slaap houdt.
  Slik nu een aantal maanden DIM van AOV en wil eigenlijk aan de Femoston beginnen, maar dit weerhoudt mij tot nu toe omdat ik bang ben dat mijn schildklier weer misschien ontregeld raakt.
  Lees hier over Moondancemaar wat doet dit precies en kan dit met alles geslikt worden?

  Met vr groet,

 12. Stephanie zegt:

  Hallo,
  Op het etiket lees ik dat het supplement Moondance niet ingezet mag worden bij zwangerschapswens. Waarom niet? Is er een ander supplement wat wel ingezet mag worden bi iemand met zwangerschapswens en PMS?
  Mvg
  Stephanie

 13. Daxe zegt:

  Hallo,
  Mijn vriend en ik hebben een kinderwens, nu is het zo dat mijn cycles erg lang duurt. Namelijk 39/40 dagen. Op dag 25 heb ik een positieve ovulatietest. Dat betekent volgens mij dat mijn 2e deel van mijn cyclus wel normaal is (14 dagen na ovulatie is mijn menstruatie). Het eerste deel van mijn cyclus is dus te lang. Klopt het dat dat te maken heeft met oestrogeen i.p.v. progesteron. Wat voor supplement kan ik het beste nemen. Groeten.

 14. mieke zegt:

  Beste,

  Ben een vrouw van 48 en nu een jaar in de overgang. Heb erg last van angst en depressie(had ik ook na mijn zwangerschappen) en slik nu antidepressiva en Trisequence(HST) voel mij ongeveer 12 dagen goed en volgens mij is dan mijn progesterongehalte ook hoog. Wat adviseert u mij om eventueel aan natuurlijke stoffen te slikken.
  Vriendelijk dank,

  Mieke

 15. Leo vd Zijde zegt:

  U gebruikt anti depressiva, daardoor is dit te complex om dit in een paar regels samen te vatten.
  U kunt bellen naar ons telefonisch spreekuur. Op werkdagen ‘s morgens tussen 9.30 en 12.00u tel. 040-2816582.

 16. manuela Tilma zegt:

  Een vriendin van mij heeft veel last van rugpijn tijdens de menstruatie, heeft u daar ook een supplement voor.

 17. Leo vd Zijde zegt:

  Het supplement wat ze in eerste instantie het beste kan gebruiken is Femina-care samen met MSM.

 18. Gabrielle zegt:

  IlK ben een vrouw van 44 en sinds enkele maanden gestopt met de pil na een gebruik van 26 jaar. Ik heb al langere tijd last van ernstige vermoeidheid vooral tijdens het sporten. Ik neem steeds meer in gewicht toe, terwijl ik veel sport, gezond en niet te veel eet en minstens 1,5 ltr water per dag drink. Ik denk dat ik geen ovulatie heb want ik menstrueer maar twee dagen. Ik denk dat ik een progesteron tekort heb. Hoe kan ik dit terkort aanvullen?

 19. Leo vd Zijde zegt:

  U kunt voor deze vraag bellen naar ons telefonisch spreekuur op werkdagen tussen 9.30 en 12.00u telf. 040-2816582.

 20. [...] geldt overigens ook voor excessieve slankheid. Obesitas wordt geassocieerd met sterk verminderde vruchtbaarheid bij zowel mannen als [...]

 21. Vie zegt:

  Ik ben een vrouw van 44 en sinds 2 jaar geopereerd aan mijn schilklier. Sedertdien heb ik allerlei klachten.
  Tot 14 dagen na mijn operatie heb ik geleefd op een klein stukje schildklier dat men had laten zitten als “buffer” zeiden de dokters. Ik voelde me mentaal glashelder, maar lichamelijk geraakte ik niet meer vooruit. Mijn huishouden liep in het honderd, ik kon mijn dochter van 12 niet meer volgen tijdens een wandeling.
  14 dagen na de operatie ben ik L-Thyroxine schildklierhormoon beginnen nemen : 100 microgram, na 6 weken 75 microgram, nog later 50 microgram.
  Bij 100 microgram (wat een snellere schildklierwerking zou moeten betekenen) werd ik helemaal opgedrongen, geconstipeerd, suf, verstrooid, afwezig, zware benen, gezwollen buik, en het voelde alsof ik dommer geworden was. Ik kon niet meer snel redeneren zoals vroeger, ik werd trager van begrip, ik kon en kan nog steeds moeilijk gesprekken volgen, eventjes een berekening maken uit het hoofd kan ik nog nauwelijks, een boodschappenlijst of planning moet op papier of ik ben alles vergeten…
  Bij 75 microgram was het al iets beter maar de klachten waren zeker niet verdwenen.
  Dan werd ik op 50 microgram gezet. De zware benen verdwenen, de gezwollen buik ook, maar ik had het steeds koud, was constant verkouden, had om de haverklap een keelontsteking, en was geheel futloos. Tot ik het beu werd en mijn pilletjes ben beginnen verdelen in kwartjes. Nu slik ik dagelijks 62.5 microgram. De ziektesymptomen verdwenen op slag. Ik verplicht mezelf om actief te zijn, maar het kost me meer moeite (vooral mentaal) dan vroeger. Bij een maagdarm infectie blijf ik evenwel op mijn hoede. Sedert de operatie wordt ik makkelijker misselijk, en als ik moet overgeven val ik makkelijk in zwijm. Ik ben dus nu als de dood om misselijk te worden.
  Wat me nu nog het meest parten speelt is mijn geheugen, het kunnen volgen van gesprekken, het zelf actief deelnemen aan gesprekken, het lijkt alsof mijn bron is opgedroogd. De bron van inspiratie waaruit je put als je een gesprek aanknoopt en reageert op je gesprekspartner.
  Mijn menstruatie is na elke wijziging van medicatie van wat dan ook, van slag.
  Ik menstrueer nog slechts 2 dagen, maar de periode die hieraan voorafgaat lijkt een eeuwigheid. Twee weken pms voor 2 dagen menstruatie lijkt me niet echt leefbaar.
  Om dat ik in die periode last heb van prikkelbaarheid, twistiek ben en depressieve gevoelens heb, ben ik bio feminin gaan slikken. Een supplement op basis van monnikenpeper. Na een kuur van een aantal maanden wilde ik dit terug afbouwen, maar het gevolg is dat mijn cyclus alweer ontregeld is. Ik loop weken rond met het menstruatiegevoel, om dan uiteindelijk één dag onderuit te gaan aan hevige buikpuin, lage rugpijn, pijn die uitstraalt naar mijn dijen, en een ontstoken polsgewricht… De menstruatie deint uit de 2e dag. De 3e dag kan je nog nauwelijks van een menstruatie spreken.
  Kortom, ik stel me allerlei vragen die onbeantwoord blijven. Mijn endoctrinologe vond me een lastige patient, want mijn klachten waren niet gebruikelijk. Wat ik bijzonder vreemd vind. Het resultaat is dat ik mij onbegrepen voelde en dus weggebleven ben. De huisarts schrijft me nu geregeld een voorschrift voor, en neemt bloed, maar controleert amper. Dus ook weer niet goed. Ik voel me een beetje op een eiland, niet wetende wie is nu echt gespecialiseerd in de materie van het vrouwelijk hormonaal evenwicht ? Ik wil graag terug de vrouw zijn die ik was, vol energie, boordevol plannen, verdraagzaam en vergevingsgezind, en vooral HELDER VAN GEEST;
  Ik heb mijn huisarts bij de laatste bloedafname gevraagd om mijn hormonaal stelsel grondig te willen onderzoeken omdat ik vaak last had van depressieve gevoelens. Ik vraag me af of een progesterontekort aan de basis zou kunnen liggen? Ben ik sowieso geholpen met Moondance ?
  Mag ik dit combineren met een schildklierhormoon ? Graag uw advies.